Trường THCS Nghĩa Sơn trân trọng gửi tới các thầy/cô; các bậc PHHS và các em học sinh Thời khóa biểu học kỳ II - Năm học: 2020-2021