Wednesday, 05/10/2022 - 03:02|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Xã Nghĩa Sơn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH                                                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /SGDĐT-KTKĐCLGD                                                                                        Nam Định, ngày tháng năm 2021

                                                             V/v thông báo thời gian thi tuyển sinh
                                                                lớp 10 THPT năm học 2021-2022

Kính gửi:

- Phòng GDĐT các huyện, thành phố;
- Các trường THPT;
- Các trung tâm GDTX;
- Các trung tâm GDNN-GDTX.

Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm
học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo thời gian thi tuyển sinh lớp 10
THPT năm học 2021-2022 như sau:

- Thi vào lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong: Ngày 27,28,29/5/2021;

- Thi vào lớp 10 các trường THPT không chuyên: Ngày 15,16/6/2021.

Lịch thi có thể được điều chỉnh nếu Bộ GDĐT điều chỉnh khung kế hoạch
thời gian năm học do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh,...

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị tuyên truyền, phổ biến đến toàn
bộ cán bộ, giáo viên, học sinh, nhân dân biết thông tin trên và xây dựng kế hoạch
triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                      KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;                                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC

- Đ/c Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Các đ/c PGĐ Sở (để p/h chỉ đạo);
- Các phòng chức năng của Sở;                                              Nguyễn Xuân Hồng

- Đăng trên website Sở;
- Lưu: VT, KTKĐCLGD.

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 7
Tháng 10 : 524
Năm 2022 : 7.015